Mając na uwadze obowiązek nauki drugiego języka obcego w wyższych klasach szkoły podstawowej proponujemy kurs języka niemieckiego dla dzieci i młodzieży sprawdzoną metodą bezpośrednią DIRECT. Naszym celem jest po pierwsze ułatwić dzieciom rozpoczęcie nauki tego języka w klasie VII, a następnie zadbać o jego poszerzenie, koncentrując się na praktycznej znajomości z naciskiem na mówienie i rozumienia ze słuchu.

Zapraszamy na kurs języka niemieckiego od podstaw dla dzieci i młodzieży w wieku od 8 do 13 lat metodą bezpośrednią, gwarantującą efektywne i szybkie opanowanie podstaw języka niemieckiego w bezstresowej i miłej atmosferze.

Metoda bezpośrednia bazuje na naturalnym sposobie przyswajania języka przez dzieci (najpierw ucho, potem usta, oko i ręka). Dzieci uczą się języka przede wszystkim za słuchu, potem próbują mówić, później dopiero czytać, a na końcu pisać. Seria prostych pytań i odpowiedzi uczy dzieci jak rozumieć i stosować zwroty i frazy językowe oraz struktury gramatyczne. Tempo i dynamika metody sprawia, że dzieci rozumieją język z kontekstu. Systematyczna powtórka i pomoce wizualne utrwalają zdobyte umiejętności. Kursowi towarzyszą angażujące i motywujące gry, które zapobiegają nudzie i pomagają zapamiętać wprowadzany materiał. Dzieci uwielbiają kurs metodą bezpośrednią DEUTSCH FUR KINDER, ponieważ uczą się naprawdę szybko. To co cieszy ich najbardziej, to fakt, że potrafią mówić po niemiecku w krótkim czasie, nie tylko w klasie, ale w różnorodnych sytuacjach poza szkołą. Kurs obejmuje najczęściej używane, przydatne słownictwo oraz proste i niezbędne wyjaśnienia gramatyczne. Podręcznik wraz z płytą CD w cenie kursu. Kurs obejmuje 42 godziny lekcyjne 45 minutowe zrealizowane w trybie jednego 90-minutowego spotkania tygodniowo.

Koszt 7-dmio miesięcznego kursu w mini grupie od 3 do maksymalnie 5 osób wynosi 1200 zł, płatność w 3 ratach po 400 zł, I rata przy rozpoczęciu kursu w grudniu, II rata do 28 lutego, III rata do 15 kwietnia. Podręczniki wraz z CD w cenie kursu. Bezpłatna lekcja próbna. Zapisy i szersze informacje pod numerem 609 73 96 84.

Podziel się!