Angielski Sosnowiec
Imię i nazwisko
Wpisz dane.Niewlasciwy format.
Data urodzenia
Wpisz dane.Niewlasciwy format.
numer telefonu komórkowego
Podaj numer telefonu.Niewlasciwy format.
numer telefonu stacjonarnego
e-mail
Wpisz swój e-mail.Niewlasciwy format.
adres do korespondencji
Wpisz dane.Niewlasciwy format.
miejsce odbywania się kursu
orientacyjny poziom znajomości angielskiego
kurs
skąd dowiedziałeś się o szkole DUNCAN

    

1.Powyższe dane zbierane są w celu odpowiedzi na zadane pytanie.

2.Zgodnie z art.6 ust.1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach marketingowych przez SJ DUNCAN

3. Klauzula informacyjna:

- Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Szkoła Językowa DUNCAN Marzena Kapkowska ul. Wiejska 18a, 42-512 Preczów
- Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą zgodnie z celami wykazanymi w momencie ich zbierania,
- Pani/Pana dane osobowe przechowywane do momentu żądania usunięcia, do czasu odwołania zgody na ich przetwarzanie, lub do momentu ustania wymogu prawnego ich przetwarzania.
- Posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody oraz prawo do przenoszenia danych,
- Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego,
- Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz nie podanie ich może skutkować niemożliwością odpowiedzi zwrotnej ze strony SJ DUNCAN

Zapisać‡ na kurs można się™:

  1. telefonicznie 0 609 73 96 84  lub 32 360 60 75,
  2. wysyłając maila na adres duncan@duncan.pl (należy podać‡ imię™, nazwisko, datę™ urodzenia, telefon kontaktowy i kurs, jakim są Pań„stwo zainteresowani),
  3. wypełnieniają…c powyższy formularz zgłoszenia.
     

Z osobami deklarują…cymi poziom znajomoś›ci ję™zyka angielskiego powyżej począ…tkują…cego (beginners) skontaktujemy się telefonicznie i/lub mailowo w celu umówienia się™ na bezpłatny test i krótką… rozmowę kwalifikacyjną…. Pozwoli to nam określić‡ poziom zaawansowania i zaproponować‡ odpowiednią… grupę™. Test jest przeprowadzany w sposób zupełnie bezstresowy. Nie trzeba się™ do niego przygotowywać‡. Celem jest określenie faktycznego, a nie „doraźnie” wyuczonego poziomu znajomości języka.
Potwierdzeniem uczestnictwa będzie dokonanie przelewu kwoty I-szej raty przed pierwszymi zaję™ciami. W tytule przelewu proszę wpisać‡ imię™ i nazwisko ucznia, nr raty i symbol kursu

Dane do przelewu:

Szkoł‚a Ję™zykowa DUNCAN
ul. Wiejska 18a
42-512 Preczów

mBank nr  23 1140 2017 0000 4802 0646 8096


DUNCAN Szkoł‚a Ję™zykowa Bliżej Ciebie zaprasza na angielski …w samym centrum Sosnowca (ul. 3 Maja 14 - SEZAM Ip.)


Kursy dla dzieci

Sosnowiec ul. 3 Maja 14 (SEZAM Ip.)


Kursy dla dorosłych i młodzieży
Sosnowiec ul. 3 Maja 14 (SEZAM Ip.) 
Indywidualne lekcje angielskiego
prowadzimy w Sosnowcu, Bę™dzinie, Dą…browie Górniczej i okolicach 
Szkolenia ję™zykowe dla firm i instytucji
w województwach ślą…skim, mał‚opolskim i innych
Copyright © 2009 Duncan                                                                                     strony internetowe: centauri