Angielski Sosnowiec

 

Zaufali nam m.in.:

 E3 sp. z o.o. - Dąbrowa Górnicza

GE Power Controls Sp. z o.o. - Sosnowiec

ND Polska sp. z o.o. - Sosnowiec

Johnson Controls Akumulatory Sp. z o.o.  - Katowice  

KZK GOP - Katowice
Energoinstal SA - Katowice
Silesia City Center Management Sp. z o.o. - Katowice
Koksownia „Przyjaźń„” Sp. z o.o. - Dą…browa Górnicza
Huta Batory Sp. z o.o. - Chorzów
Miriad S.A. - Katowice
Zarmen  Sp. z o.o. - Dą…browa Górnicza
IPS Grupa Serwisowa Sp. z o.o. - Dą…browa Górnicza
KWK „Staszic” - Katowice
BRINK’S C.L. Polska Sp. z o.o. - Katowice
Douglas Polska Sp. z o.o. - Katowice
Paulmann Oś›wietlenie Sp. z o.o. - Sosnowiec
Castelli Nitrex Obróbka Cieplna Sp. z o.o. (BODYCOTE) - Zabrze
BE & K Europe Sp. z o.o. – Klucze
Centralna Stacja Ratownictwa Górniczego SA – Bytom
Drukarnia Wielkoformatowa Opinion Sp. z o.o. – Gliwice
Eurofaktor SA – Mysłowice
Gebrueder Peitz Polska – Żory
Górnoślą…ska Agencja Przekształ‚ceń„ Przedsię™biorstw SA – Katowice
HK Stal-Service PRP Sp. z o.o. – Dą…browa Górnicza
Kancelaria Radcy Prawnego Michał‚ Gł‚owacki – Sosnowiec
Magneti Marelli Aftermarket Poland Ltd. – Sosnowiec
Miesię™cznik gospodarczy „Nowy Przemysł‚” – Katowice
OEM Automatic Sp. z o.o. – Warszawa
Pfleiderer Technika Izolacyjna Polska Sp. z o.o. (obecnie koncern URSA) – Dą…browa Górnicza
Przedsiębiorstwo Wdrażania Nowych Technologii Invit Sp. z o.o. – Katowice
Regionalne Centrum Gospodarki Wodno-Śšciekowej SA – Tychy
Towarzystwo Finansowe „Capital” Sp. z o.o. – Katowice
i inni

 


opinie Kursantów

 


„Kurs bardzo ciekawy, związany bezpoś›rednio z sytuacjami źyciowymi: hotel, dworzec, komunikacja, posiłki i ich zamawianie itp.”
„Poszerzył‚em zasób sĹłówek i zwrotów.”
„Mimo braku czasu na prawdziwą naukÄę jest widoczny postęp.”
„...bezstresowy, wciągają…cy, interesujący...”
„...zajęcia prowadzone w sposób profesjonalny, duźy zakres materiał‚u, dobrze wyjaś›niona gramatyka...”
„...intensywny, przyjemny, rozwijający mówienie...”
„...bardzo dobrze wykorzystany czas zajęć...”
„...zajęcia prowadzone w sposób jasny i zrozumiał‚y...”

 


Organizacja szkolenia

 


Aby zapewnić Pań„stwu optymalny proces nauki w ramach kursów autorskich, będziemy z Państwem współ‚pracować‡ wedł‚ug sprawdzonej procedury:
Przed rozpoczęciem kursu
• analiza potrzeb firmy,
• pisemne i ustne testy kwalifikacyjne i podział‚ na grupy (wedł‚ug 6-stopniowej skali Rady Europy),
• analiza potrzeb słuchaczy,
• ustalenie profilu, celu i czasu trwania kaźdego kursu,
• opracowanie indywidualnego programu zajęć‡ (do akceptacji),
• dobór odpowiednich lektorów,
• prezentacja – lekcje próbne – ocena proponowanych lektorów pod względem metodycznym i osobowoś›ciowym,
W trakcie kursu
• monitorowanie frekwencji,
• nadzór metodyczny,
• obserwacje zajęć,
• program kontroli jakoś›ci – comiesięczne ankiety oceniające lektorów i formułę zajęć‡,
• testy,
• szczegół‚owy, semestralny raport postę™pów,
Po zakoń„czeniu kursu
• egzamin koń„cowy,
• dyplomy z opisem umiejętnoś›ci ję™zykowych na danym poziomie zaawansowania,
• indywidualne oceny postępów sł‚uchaczy i wskazówki dotyczą…ce dalszej nauki,
• sprawozdania końcowe z przebiegu kursu.Kursy dla dzieci

Sosnowiec ul. 3 Maja 14 (SEZAM Ip.)


Kursy dla dorosłych i młodzieży
Sosnowiec ul. 3 Maja 14 (SEZAM Ip.) 
Indywidualne lekcje angielskiego
prowadzimy w Sosnowcu, Bę™dzinie, Dą…browie Górniczej i okolicach 
Szkolenia ję™zykowe dla firm i instytucji
w województwach ślą…skim, mał‚opolskim i innych
Copyright © 2009 Duncan                                                                                     strony internetowe: centauri