Angielski Sosnowiec

Nauczanie dzieci, mł‚odzieży i dorosł‚ych traktujemy jako trzy odrę™bne specjalizacje, wymagające odpowiednich kwalifikacji pedagogicznych i różnych cech osobowoś›ciowych. Wychodzą…c z założenia, że nauczyciel jest jednym z najważniejszych czynników sukcesu w nauce ję™zyka zadbaliś›my o najlepszych prowadzących, którzy mają… ś›wietne podejś›cie do dzieci, młodzieży lub dorosłych. Możemy pochwalić‡ się™ doś›wiadczonym zespoł‚em lektorów z doskonał‚ym wykształ‚ceniem, dla których nauczanie języka obcego to pasja.
W szkole DUNCAN najbardziej doś›wiadczeni lektorzy pełnią… funkcję™ metodyków. Pozwala to na stał‚y i fachowy nadzór nad poziomem nauczania. Istotną… formą… pracy metodyka jest hospitowanie zajęć‡ i ich dokł‚adna ocena. W ten sposób w szkole DUNCAN upewniamy się™, że praca wszystkich lektorów jest tak samo skuteczna.

Dołą…cz do nas! >>Kursy dla dzieci

Sosnowiec ul. 3 Maja 14 (SEZAM Ip.)


Kursy dla dorosłych i młodzieży
Sosnowiec ul. 3 Maja 14 (SEZAM Ip.) 
Indywidualne lekcje angielskiego
prowadzimy w Sosnowcu, Bę™dzinie, Dą…browie Górniczej i okolicach 
Szkolenia ję™zykowe dla firm i instytucji
w województwach ślą…skim, mał‚opolskim i innych
Copyright © 2009 Duncan                                                                                     strony internetowe: centauri