Angielski Sosnowiec

Prywatne lekcje indywidualne one-to-one to forma nauki angielskiego odpowiednia dla każdego bez wzgl™du na wiek, poziom zaawansowania czy typ kursu. Gwarantujemy dużą… elastyczność‡ w ustalaniu terminów lekcji, włączając w to ruchomy terminarz spotkań„.

Prywatne lekcje angielskiego mogą… być‡ realizowane metodą Callana-kliknij tutaj.

Mogą również mieć charakter kursu ogólnego lub specjalistycznego np. Business English.

Dzieciom w wieku od 5 do 10 lat proponujemy indywidualne lekcje na przykł‚ad metodą TALKING KIDS. Lekcje prywatne mogą… być‡ również realizowane w mini grupach 2-3 osobowych. 

  

Zapraszamy na indywidualne lekcje angielskiego wszystkich tych, którzy nie mogą… uczestniczyć‡ w naszych kursach grupowych dla dzieci, młodzieży i dorosłych.
Zajęcia prowadzimy w Sosnowcu, Bę™dzinie, Dą…browie Górniczej i okolicach.

Szersze informacje pod numerami telefonów: 609 73 96 84 lub 32 360 60 75 lub pod adresem m.kapkowska@duncan.pl

 Kursy dla dzieci

Sosnowiec ul. 3 Maja 14 (SEZAM Ip.)


Kursy dla dorosłych i młodzieży
Sosnowiec ul. 3 Maja 14 (SEZAM Ip.) 
Indywidualne lekcje angielskiego
prowadzimy w Sosnowcu, Bę™dzinie, Dą…browie Górniczej i okolicach 
Szkolenia ję™zykowe dla firm i instytucji
w województwach ślą…skim, mał‚opolskim i innych
Copyright © 2009 Duncan                                                                                     strony internetowe: centauri