Angielski Sosnowiec
jakimi językami są Państwo zainteresowani?
Wpisz dane.Niewlasciwy format.
jaka jest planowana liczba osób do przeszkolenia?
Wpisz dane.Niewlasciwy format.
ile przewidują Państwo grup?
Wpisz dane.Niewlasciwy format.
jaki jest orientacyjny poziom znajomości języka?
jaki jest cel szkolenia językowego?
Wpisz dane.Niewlasciwy format.
jaki typ kursów Państwo preferują?
jaki jest planowany docelowy poziom znajomości języka?
jakie przewidują Państwo ramy czasowe szkolenia?
Wpisz dane.Niewlasciwy format.
jaka jest preferowana liczba godzin tygodniowo?
Wpisz dane.Niewlasciwy format.
jakie są preferowane dni i godziny zajęć?
Wpisz dane.Niewlasciwy format.
dodatkowe sugestie i życzenia
nazwa firmy
Wpisz dane..Niewlasciwy format.
branża
Wpisz dane..Niewlasciwy format.
adres
Wpisz dane..Niewlasciwy format.
telefon
Wpisz dane..Niewlasciwy format.
fax
Wpisz dane..Niewlasciwy format.
e-mail
Wpisz dane..Niewlasciwy format.
osoba odpowiedzialna za kontakt (stanowisko)
Wpisz dane..Niewlasciwy format.

                                                                                                 


Kursy dla dzieci

Sosnowiec ul. 3 Maja 14 (SEZAM Ip.)


Kursy dla dorosłych i młodzieży
Sosnowiec ul. 3 Maja 14 (SEZAM Ip.) 
Indywidualne lekcje angielskiego
prowadzimy w Sosnowcu, Bę™dzinie, Dą…browie Górniczej i okolicach 
Szkolenia ję™zykowe dla firm i instytucji
w województwach ślą…skim, mał‚opolskim i innych
Copyright © 2009 Duncan                                                                                     strony internetowe: centauri