Angielski Sosnowiec

Kilka dobrych powodów, aby wybrać‡ szkołę™ DUNCAN:

 1. Jakość‡. Nasi mł‚odsi i starsi sł‚uchacze uczą… się™ metodycznie. Dzieci uczą się mówi懠peł‚nymi zdaniami w ję™zyku angielskim za pomocą… licencjonowanej metody TALKING KIDS, dorosł‚ym proponujemy sprawdzoną… i skuteczną… obecnie uaktualnioną… metodę™ CALLANA stworzoną… przez angielskiego profesora ję™zykoznawstwa Robina K.T. Callana. Metoda obecna w Polsce od 1994r. został‚a uznana przez English Speaking Union za najszybszą… i najefektywniejszą… metodę™ nauki ję™zyka angielskiego. Począ…tkujący mogą… osiągnąć‡ poziom FCE nawet już po 18 miesiącach nauki. Obecnie metoda DIRECT METHOD designed with English zachowująca wszystkie zalety i zasady metody Callana.
 2. Nauczyciele prowadzą…cy kursy są kluczowym czynnikiem sukcesu w opanowaniu ję™zyka obcego dlatego są… starannie wyselekcjonowani przez szkołę™ DUNCAN oraz przeszkoleni do prowadzenia zajęć dla dzieci metodą… TALKING KIDS bądź zajęć‡ dla dorosł‚ych metodą… DIRECT.
 3. Oferujemy kursy raz lub dwa razy w tygodniu po 45 minut dla przedszkolaków,  dzieci szkolnych, po 60 minut dla nastolatków oraz po 90 minut dla dorosł‚ych. Oferujemy czę™stszy kontakt z ję™zykiem i wię™cej minut w porównaniu do innych szkół‚.
 4. Sł‚uchacze uczą… siꙠw komfortowej sali w ścisłym centrum Sosnowca przy ul.3 Maja 14 (SEZAM Ip.);
   
 5. Stawiamy na naturalny sposób uczenia się™ – słuchanie i mówienie przed czytaniem i pisaniem oraz na różnorodność‡ form pracy w ramach lekcji i ć‡wiczenia angażujące uczniów w różnny sposób – umysłowo i fizycznie!
   
 6. Aby zapewnić‡ naszym Sł‚uchaczom najlepsze efekty nauczania kursy w szkole DUNCAN są… elastyczne, dostosowane do potrzeb, możliwości i tempa przyswajania wiedzy Sł‚uchacza. Pań„stwa nauczyciel zrozumie i potrafi rozwiiązać‡ problemy ję™zykowe ucznia.           
 7. Kameralne grupy 4-8 osobowe w porównaniu do 8,10, a nawet 16 osobowych grup w innych szkoł‚ach. Stwarza to możliwość‡ indywidualnego podejś›cia do problemów uczniów.
 8. Indywidualne konsultacje dla naszych uczniów przed i po zaję™ciach bez koniecznoś›ci przyjazdu w dodatkowym terminie.
 9. Elastyczny system ratalny - raty wpłacane są… co 2-3 miesiące, zatem mają… Państwo 1 lub 2 miesię™czne przerwy w płatnościach.
 10. Rozsądne ceny - staramy się™ zapewnić‡ Pań„stwu jak najskuteczniejszą… naukę™ ję™zyka z wykorzystaniem najefektywniejszych na rynku metod nauczania, ale wiemy jak ważna jest cena, dlatego chcemy, aby był‚a dla Pań„stwa jak najbardziej satysfakcjonujaca.
 11. Rodzinna atmosfera - na naszych zaję™ciach nikt nie jest anonimowy, zawierane są… przyjaźnie między uczestnikami, a także między uczestnikami a pracownikami szkoł‚y.

Misja

Chcemy być‡ najlepsi pod wzglę™dem profesjonalnej organizacji zindywidualizowanych, autorskich i metodycznych kursów ję™zykowych dla dzieci i dorosł‚ych oraz przedsię™biorstw regionu ślą…sko-dą…browskiego i okolic. Istniejemy po to, aby poprzez skuteczne nauczanie ję™zyków obcych pomagać‡ naszym Uczniom w czasach postę™pują…cej globalizacji życia i uł‚atwiać‡ im swobodne komunikowanie się™ w ś›rodowisku mię™dzynarodowym. Dlatego pragniemy oferować‡ dopasowane do potrzeb kursy językowe i bę™dziemy robić‡ to lepiej niż inni dzię™ki doskonał‚ej jakoś›ci usł‚ug i cenie odpowiedniej dla każdego Klienta.Kursy dla dzieci

Sosnowiec ul. 3 Maja 14 (SEZAM Ip.)


Kursy dla dorosłych i młodzieży
Sosnowiec ul. 3 Maja 14 (SEZAM Ip.) 
Indywidualne lekcje angielskiego
prowadzimy w Sosnowcu, Bę™dzinie, Dą…browie Górniczej i okolicach 
Szkolenia ję™zykowe dla firm i instytucji
w województwach ślą…skim, mał‚opolskim i innych
Copyright © 2009 Duncan                                                                                     strony internetowe: centauri