Angielski Sosnowiec

INFORMACJE

dotyczące kursów pod nr 609 73 96 84

ANGIELSKI 4 RAZY SZYBCIEJ

  DIRECT METHOD (dawna metoda CALLANA)

INFORMACJE I ZAPISY NA KURSY (również w trakcie roku szkolnego) POD NUMEREM: 

609 73 96 84

Zajęcia odbywają się W SEZAMIE NA I PIĘTRZE

(S-C, UL. 3 MAJA 14, wejście od ulicy)

 

 

Dlaczego metodą bezpośrednią DIRECT (dawna metoda Callana) nauczysz się angielskiego 4 razy szybciej?

Przede wszystkim uczysz się intensywnie podczas lekcji. Nauczyciel nieustannie zadaje pytania, więc słyszysz i używasz języka tak dużo jak się da. Gdy mówisz na lekcji, nauczyciel poprawia twoje błędy w  wymowie i gramtyce, a ty dużo się uczysz dzięki temu. Metoda uczy słownictwa i gramatyki w starannie zaprogramowany sposób z systematyczną powtórką. Na lekcji bardzo intensywnie ćwiczysz mówienie i słuchanie, ale jest także czytanie i pisanie, po to, abyś powtórzył i utrwalił, to czego się nauczyłeś. Metoda uczy 4 razy szybciej niż jakakolwiek inna metoda dostępna na rynku, ponieważ lekcja bardzo różni się od tego, z czym zwykle miałeś do czynienia do tej pory, próbujac nauczyć się angielskiego. Jesli chcesz rozumieć język angielski musisz ćwiczyć słuchanie szybkiej, naturalnej angielskiej wymowy i stopniowo nabywać umiejętność rozumienia języka bez tłumaczenia wszystkiego najpierw na język ojczysty. Nie chcemy, abyś się zatrzymywał i dużo myślał o gramatyce. gdy mówisz, chcemy abyś mówił instynktownie, odruchowo i nie martwił się o błędy. Naturalnie popełnisz mnóstwo błędów, ale nauczyciel w metodzie bezpośredniej od razu je poprawia a ty uczysz się dzięki temu. W nauce języka obcego absolutnie niezbędny jest system powtórek, w przeciwnym razie szybko zapomnisz, to czego się nauczyłeś. W metodzie DIRECT powtórka jest automatyczna i systematyczna, na każdej lekcji przede wszystkim powtarzasz, a dopiero potem przechodzimy do fragmentu nowego materiału.

Zawsze możesz wziąć udział w bezpłatnej lekcji próbnej bez zobowiązań, może ci się spodoba i zostaniesz z nami na dłużej?

NABÓR DO GRUP:

Nowa grupa początkujaca (nabór w toku - poziom A1) - 2 razy po 90 minut - poniedziałek i środa od 18.00 do 19.30

grupa niżej średniozaawansowana A2 - 2 razy 90 minut - wtorki i czwartki od 17.30 do 19.00 lub 1 raz 90 minut - wtorek od 18.15 lub sobota od 11.20 w mini grupie LUX (3-4 osoby)

grupa średniozaawansowana A2+/B1- 2 razy w tygodniu - poniedziałki i środy od 18.10

grupa średniozaawansowana B1 - 2 razy 90 minut - wtorki i czwartki od 19.05

grupa średniozawansowana B1 - 1 raz 135 minut - piątek od 17.00

 
 podręczniki w cenie, grupy standardowe od 5 do 8 osób  lub mini grupy LUX 3-4 osoby

Informacje: 609 73 96 84

(świetny zespół lektorski: Native Speaker, nauczyciele posiadający kompetencje rodowitego mówcy oraz wieloletnie doświadczenie w nauczaniu metodą Callana)


Zapisy telefonicznie cały czas oraz osobiście po umówieniu spotkania.

WSZYSTKIE POZIOMY ZAAWANSOWANIA

 Starszych nastolatków (od 17 lat) i dorosł‚ych

zapraszamy na kursy metodą

 

DIRECT METHOD

(odpowiednik metody Callana)

zajęcia także z NATIVE SPEAKEREM i rotacją lektorów
 Jeszcze więcej informacji o metodzie:

 Kursy angielskiego metodą… DIRECT dla dorosł‚ych i młodzieży w szkole DUNCAN stawiają… na intensywną…, a zarazem praktyczną… i skuteczną… naukę  ję™zyka. Metoda Callana/DIRECT uczy sł‚ownictwa i gramatyki w starannie zaprogramowany sposób, uwzględniają…c systematyczną… powtórkę™ materiał‚u, uł‚atwiają…cą… zapamię™tywanie.

Czym charakteryzuje się metoda DIRECT?

Nauczyciel cią…gle zadaje pytania, dzię™ki czemu uczeń„ sł‚yszy i używa ję™zyka, tak dużo jak to tylko możliwe. Kiedy uczeń„ mówi na lekcji, nauczyciel poprawia błę™dy w wymowie i błędy gramatyczne, co pozwala na efektywna naukę™. Na lekcji jest mnóstwo mówienia i "osłuchiwania" się™ z ję™zykiem, ale jest także czytanie i pisanie, po to, aby powtórzyć‡ i utrwalić‡, to czego słuchacze nauczyli się wcześniej.

W metodzie Callana/DIRECT nauczyciel mówi szybko, W prawdziwym ś›wiecie jest naturalne, żeby mówić szybko. Jeże›li chcemy zrozumieć normalny angielski, musimy ć‡wiczyć‡ sł‚uchanie szybkiej, naturalnej mowy i być‡ w stanie zrozumieć‡ angielski bez tł‚umaczenia na ję™zyk polski. Idea nie tł‚umaczenia na język polski stoi w centrum metody Callana/DIRECT. Pomaga to zacząć‡ mysleć‡ po angielsku. Nie chcemy, abyś› zatrzymywał‚ się™ i myślał dużo o gramatyce, gdy mówisz. Chcemy, abyś› mówił‚ odruchowo, instynktownie, a nie martwił‚ się™ o błędy.  Naturalnie bę™dziesz popełniał‚ wiele błę™dów w czasie lekcji, ale nauczyciele w metodzie Callana natychmiast  je poprawiają…, a ty uczysz się™ właśnie dzię™ki nieustannemu poprawianiu. Kiedy wrócisz do domu po zajęciach, oczywiście bedzie pomocne, jeżeli bę™dziesz czytał‚ podręcznik, zastanawiał się nad gramatyką…, uczył się słownictwa i robił‚ te wszystkie rzeczy, jakie uczą…cy się™ języka robią w domu. Lekcje metodą Callana?DIRECT są jednak czasem, żeby ć‡wiczyć‡ sł‚uchanie i mówienie z książkami zamknię™tymi.

Jak wygląda lekcja?

Lekcja metodą Callana /DIRECT różni się™ bardzo od lekcji, w których dotychczas brali Państwo udział‚. Uczniowie nie siedzą… w ciszy, robią…c ć‡wiczenia gramatyczne czy na zrozumienie przeczytanego tekstu. Nie ma też swobodnej konwersacji, w której używa się™ ję™zyka, który ma się™ już dobrze opanowany. Oczywiś›cie tego typu ć‡wiczenia mogą… być pomocne, ale można robić‡ je samemu w domu lub w kawiarni. Na lekcji Callana/DIRECT jest się zaję™tym ć‡wiczeniami, których nie można wykonać poza lekcją…. Uczniowie sł‚uchają… języka angielskiego cał‚y czas, mówią bardzo dużo po angielsku, a wszystkie błędy są poprawiane. Uczysz sie bardzo szybko, bo zawsze jesteś "otoczony" angielskim. Nie ma ani chwili ciszy, ani czasu, żeby znudzić się czy stracić‡ koncentrację™. I jest także zabawnie!

Metodę™ Callana (od kilku lat wprowadziliśmy jej odpowiednik metodę DIRECT ze wzgldu na obszerniejszy i lepszy podręcznik) stosujemy od 2001r.,dzięki jej skuteczności możemy w tym roku obchodzić 16 rocznicę™ istnienia szkoł‚y DUNCAN!

Na wyższych poziomach zaawansowania metoda Callana/DIRECT naturalnie ewoluuje w kierunku konwersacji, gdzie na bazie programu metody umożliwiamy uczniom swobodną wypowiedź w języku angielskim.

Zaję™cia dla dorosłych i mł‚odzieży od 17 roku życia odbywają… się™:

 • dwa razy w tygodniu po 90 minut w grupie standard (5-8 osób) - Roczny kurs obejmuje 132 lekcje 45 minutowe. Koszt kursu - za rok nauki 2099 zł‚ wraz z oryginalnymi, nowymi podręcznikami do metody DIRECT wraz z CD. Kurs pł‚atny w 5 maleją…cych ratach: 469zł‚ przed rozpoczę™ciem zajęć‡, 450zł‚ do 30 listopada, 440 zł do 30 stycznia, 390 zł do 30 marca i 350 zł do 30 kwietnia. Zajęcia w mał‚ej grupie! Zajęcia z Native Speakerem dopłata po 20 pln do każdej raty kursu. Istnieje mozliwośc płatności semestralnej z rabatem ( 2 razy po 995 pln - roczny kurs 1990 pln) oraz 9 rat miesięcznych (260 pln co miesiąc - roczny kurs 2340 pln). Zajęcia w grupie MINI LUX (3-4 osoby) 2 razy w tygodniu po 90 minut - 350 pln miesięcznie
 • jeden raz w tygodniu po 135 minut w grupie standard (5-8 osób) - w soboty od 10.00 -12.15 lub piątki od 16.30 18.45 Roczny kurs obejmuje 105 lekcji 45 minutowych. Koszt kursu - za rok nauki 1699 zł‚ wraz z oryginalnymi, nowymi podrę™cznikami do metody CALLANA z nowej edycji z 2012roku. Kurs płatny w maleją…cych ratach: 369zł‚ przed rozpoczę™ciem zajęć‡, 360 zł‚ do 30 listopada, 350zł‚ do 30 stycznia, 320 zł‚ do 30 marca i 300 zł‚ do 30 kwietnia. Zajęcia z Native Speakerem dopłata 10% do kursu (160 pln po 32 pln do każdej raty). Zajęcia w grupie MINI LUX (3 -4 osoby) 1 raz w tygodniu po 135 minut - 270 pln miesięcznie
 • Zajęcia w grupie MINI LUX (3-4 osoby) 1 raz w tygodniu po 90 minut - 240 pln miesięcznie
 • Kursy rozpoczynają… się po 17 wrześ›nia 2018r i trwają… do ok.15 czerwca 2019r.,

PRZYKŁADOWE, PROPONOWANE TERMINY ZAJĘĆ ( zapisy trwają)

poniedziałek i środa 2 razy po 90 minut od 18.00 grupa standard A1 nowa początkująca

wtorek i czwartek 2 ray po 90 minut od 17.30 - grupa standard A2 - niżej średniozaawansowana

Opłata za kurs obejmuje:

 • nauczanie metodą… DIRECT przez przeszkolonych lektorów,  
 • naukę™ w kameralnej maksymalnie 6-8 osobowej grupie, przecię™tnie 5-8 osób w grupie lub mini grupie LUX 3-4 osobowej, zwykle 2-3 osoby,
 • zaję™cia w dogodnej lokalizacji o wysokim standardzie wykoń„czenia wnę™trz,
 • wię™kszą… liczbꙠlekcji w ramach rocznego kursu (132 zamiast 120 czy 112 lekcji) i więcej minut (45 zamiast 40 minutowej lekcji) w porównaniu do innych szkół‚,
 • dynamiczne zaję™cia nastawione na intensywny trening mówienia! 

 

Metoda DIRECT ENGLISH for TEENS, podobnie jak metoda Callana, należy do grupy metod bezpoś›rednich. Zajęcia tą… metodą… nie przypominają… zajęć‡ szkolnych czy typowych kursów podręcznikowych. Są… intensywnym treningiem mówienia i rozumienia ze sł‚uchu w ję™zyku angielskim z pominię™ciem ję™zyka ojczystego dostosowanym do możliwości nastoletnich odbiorców. Zaję™cia są niezwykle praktyczne poprzez ć‡wiczenie na lekcjach struktur gramatycznych i  utartych zwrotów, które są… mówione i powtarzane na gł‚os. Dynamiczne serie pytań„ i odpowiedzi aktywizują wszystkich uczestników, również tych mniej ś›miał‚ych i chę™tnych do mówienia po angielsku. Wypowiedzi kursantów sa nieustannie i natychmiastowo poprawiane przez nauczyciela, jak również powtarzane i ć‡wiczone, dopóki nie staną… się™ niemal automatyczne .

Program DIRECT ENGLISH for TEENS kładzie nacisk na naturalne, nowoczesne słownictwo, aktualną… tematykę™ interesującą… młodzież. Cykle pytań„ i odpowiedzi uzupełnione są dodatkowymi ć‡wiczeniami gramatycznymi i leksykalnymi, które pomagają… lepiej zrozumieć‡, zapamię™tać‡ i utrwalić‡ nowy materiał. Nowe sł‚ówka uję™te w podrę™cznikach podawane są… z ich fonetyczna wymową…, co usprawnia naukę™. Kurs uzupełnia platforma internetowa zawierają…ca około 100 dodatkowych godzin nauki. Do każdego podrę™cznika dołą…czona jest pł‚yta CD z nagranymi lekcjami.
Metoda DIRECT ENGLISH for TEENS jest efektem wieloletnich doś›wiadczeń„ i wniosków lektorów polskich i native speakers z profesjonalnych szkół‚ uczących metodą… bezpoś›rednią…. Program DIRECT ENGLISH for TEENS uwzglę™dnia setki ich praktycznych uwag i wskazówek, usprawniają…cych uczenie się™ nastolatków metoda bezpoś›rednią….

Zaję™cia dla młodzieży od 12-16 roku życia odbywają… się™:

 • dwa razy w tygodniu po 45 minut lub jeden raz w tygodniu po 90 minut Roczny kurs obejmuje 70 lekcji 45 minutowych. Koszt kursu - za rok nauki 1649 zł‚ wraz z oryginalnymi, podrę™cznikami i płytami CD do metody DIRECT ENGLISH for TEENS. Kurs płatny w maleją…cych ratach450 zł‚ przed rozpoczę™ciem zajęć‡, 450 zł‚ do 30 listopada, 380 zł‚ do 30 stycznia i 369 zł‚ do 30 marca. Dopłata 80 pln (po 20 pln do każdej z rat za zajęcia z rotacją z Native Speakerem).
 • dwa ray w tygodniu po 60 minut  w poniedziałki i środy lub we wtorki i czwartki. Roczny kurs obejmuje 70 godzin zegarowych (25% więcej w porównaniu do godzin lekcyjnych 45 minutowych). Koszt cał‚ego kursu - 1849 zł‚ (w cenie podręczniki i pł‚yty CD do kursu DIRECT METHOD FOR TEENS) płatne w 5 malejących ratach: 450zł‚ przed rozpoczę™ciem zajęć‡, 449zł do 30 listopada, 380zł‚ do 30 stycznia, 370 zł‚ do 15 marca i 200 zł do 15 kwietnia. Zajęcia z Native Speakerem dopłata 80 pl do kursu (po 20 pln do każdej raty)
 • Ceny kursów 2 razy w tygodniu po 90 minut jak powyżej w cenniku zajęć dla dorosłych i mlodziezy od 17 lat
 • Kursy rozpoczynają… się™ po 18 wrześ›nia 2017r i trwają… do ok.15 czerwca 2018r.,

 Oferujemy 5% zniżki za zapisanie się™ i opł‚acenie I raty do 9 września! - zniżka na 1-szą… ratę™ kursu

Oferujemy 5% zniżki za kontynuację™ nauki w szkole DUNCAN!

Oferujemy 10% zniżki dla rodzin
- zniżka na kurs drugiego i kolejnego członka rodziny na podstawie ceny tańszego kursu

Oferujemy 5% zniżki "bring a friend"- zniżka na 1-szą… ratę™ kursu 

Zniżki nie łączą… się™ ze sobą….

Zapisy trwają… przez cał‚y rok szkolny! Począ…tkują…cych zachę™camy jednak do zapisów do 13 wrześ›nia, kursy rozpoczynają… się™ od 18 września br.

Gwarantujemy wysoki poziom nauczania, mał‚e grupy, komfortową… salꙠlekcyjną… w ś›cisł‚ym centrum Sosnowca i tańszą… naukę™ ję™zyka angielskiego.

Kurs na danym poziomie zaawansowania rozpoczyna się po zapisaniu się™ i opł‚aceniu I-szej raty przez min.5 osób.

Zajęcia odbywają się:
w Sosnowcu

ul. 3 Maja 14 ( SEZAM I pię™tro, na końcu korytarza)
 Zapisać na kurs można się™:

 1. telefonicznie 609 73 96 84,
 2. wysyłają…c maila na adres duncan@duncan.pl (należy podać‡ imię™, nazwisko, datę™ urodzenia, telefon kontaktowy i kurs, jakim są… Pań„stwo zainteresowani),
 3. wypeł‚nieniają…c formularz zgłoszenia na naszej stronie internetowej.
  Zapisz się kliknij tutaj >>

Dane do przelewu:

Szkoł‚a Językowa DUNCAN
ul. Wiejska 18a
42-512 Preczów

mBank nr  23 1140 2017 0000 4802 0646 8096

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Kursy dla dzieci

Sosnowiec ul. 3 Maja 14 (SEZAM Ip.)


Kursy dla dorosłych i młodzieży
Sosnowiec ul. 3 Maja 14 (SEZAM Ip.) 
Indywidualne lekcje angielskiego
prowadzimy w Sosnowcu, Bę™dzinie, Dą…browie Górniczej i okolicach 
Szkolenia ję™zykowe dla firm i instytucji
w województwach ślą…skim, mał‚opolskim i innych
Copyright © 2009 Duncan                                                                                     strony internetowe: centauri