Angielski Sosnowiec
sosnowiec

INFORMACJE I ZAPISY NA LEKCJĘ PRÓBNĄ I KURSY w nowym roku szkolnym 2018/2019 POD NUMEREM: 

609 73 96 84

INDYWIDUALNE SPOTKANIE INFORMACYJNE po umówieniu się pod numerem: 609 73 96 84

Zajęcia odbywają się W SEZAMIE NA I PIĘTRZE

(S-C, UL. 3 MAJA 14, wejście od ulicy)

Zajecia metodą osłuchowo-mówioną z elementami gier i zabaw językowych metodą TALKING KIDS lub DIRECT Method for TEENS - dziecięce i młodzieżowe odpowiedniki metody Callana, dostosowane do możliwości młodszych słuchaczy.

NABÓR DO GRUP:

dla dzieci, które zaczynają przygodę z dodatkowym angielskim:

9 - 10 lat - 1 raz w tygodniu po 60 minut - piątek 16.20 do 17.30 - Talking Kids

6 - 7 lat - 1 raz po 45 minut - czwartek od 17.30 - 18.15 - Talking Kids cz.1/2

10 - 12 lat - 1 raz po 90 minut - sobota od 9.50 do 11.20 - Direct for Teens 1/2

dla dzieci, które uczyły sie dodatkowo języka angielskiego:

12 - 14 lat - 2 razy po 60 minut - poniedziałek i środa od 17.00 - Direct for Teens cz. 3

9 - 11 lat  - 2 razy po 60 minut - poniedziałek i środa od 17.00 - Talking Kids cz. 7/8

10 - 13 lat - 1 raz po 90 minut - wtorek od 16.40 do 18.10  -  Direct for Teens cz.2 + program National Geographic

13 - 15 lat - 1 raz po 90 minut - poniedziałek od 15.30 - Direct for Teens cz.4 + Egzamin Ósmoklasisty

13 - 15 lat - 2 razy po 60 miut - wtorek od 18.15 i środa od 18.00 - Direct for Teens cz.4  + egzamin Ósmoklasisty

13- 15 lat - 1 raz po 90 minut - sobota od 9.50

9 -12 lat - 1 raz po 90 minut - sobota od 9.50

10 - 12 lat - 1 raz po 90 minut - piątek 14.30 (do ustalenia) - DIRECT for Teens cz.2

Zajęcia z NATIVE SPEAKEREM i rotacją lektorów

(dla starszych dzieci od poziomu średniozaawansowanego)

Zapisy telefonicznie, mailowo, za pośrednictwem strony internetowej cały czas oraz osobiście po umówieniu się na spotkanie.

Zapraszamy do  komfortowych sal lekcyjnych w ścisłym centrum Sosnowca przy ul. 3 Maja 14 (SEZAM) na I-szym pię™trze.

Zapraszamy także starszych nastolatków do dołączenia do poszczególnych grup wiekowych na kursach DIRECT ENGLISH for TEENS kontynuujacych i rozpoczynają…cych naukę ję™zyka angielskiego lub kursy metodą DIRECT (dawny Callan) dla początkujących i nie tylko :-)
Badania pokazują…, że im wcześ›niej zaczynamy uczyć‡ się™ ję™zyka obcego, tym ł‚atwiej i szybciej go przyswajamy. Dzieci, ciekawe ś›wiata i wszystkiego, co nowe, uczą… się™ w sposób naturalny poprzez tzw. „osłuchanie się™”. Zadją… mnóstwo pytań„, a przy okazji powtarzają… i utrwalają… nowe nazwy, zwroty i zdania. Wykorzystujemy tą… wiedzę™ przy prowadzeniu zajęć‡ dla naszych najmłodszych uczniów. Tematykę™ i materiał‚y dobieramy tak, aby zaspokoić‡ dziecię™cy „głód wiedzy”, a jednocześ›nie rozwinąć‡ zainteresowania i poszerzyć‡ horyzonty. Grupy dziecię™ce tworzymy niezwykle starannie kierują…c się wiekiem i poziomem zaawansowania
Jak wyglądają zajęcia? 
Dla dzieci od 5 do 12 lat proponujemy kurs metodą… bezpośrednią… Talking Kids - www.talkingkids.com - przeł‚amująca… barierę™ mówienia w języku angielskim. Zaletą… metody Talking Kids jest jej duża skuteczność w nauczaniu dzieci pł‚ynnego wypowiadania się™ pełnymi zdaniami. 45 minutowa lekcja obejmuje 30 minutowy trening językowy (efektywna nauka bez zabaw typu: malowanie, wycinanie, ś›piewanie) przeplatany 3 pieciominutowymi grami i zabawami ję™zykowymi z elementami ruchowymi. Taki ukł‚ad zajęć‡ pozwala na "zł‚apanie oddechu", gdy uwaga dzieci zaczyna się™ rozpraszać‡ i utrzymanie wysokiego poziomu koncentracji w trakcie intensywnej sesji pytań„ i odpowiedzi. Na zakoń„czenie rocznego kursu każdy uczeń„ otrzymuje dyplom i rekomendację™ do odpowiedniej grupy na kolejny rok szkolny.

Zaję™cia dla dzieci od 5 do 12 lat w poszczególnch grupach wiekowych odbywają się™ w Sosnowcu:

 • dwa razy w tygodniu po 45 minut polecany dla dzieci 7-9 letnich) w poniedział‚ki i ś›rody lub we wtorki i czwartki lub raz w tygodniu po 90 miut. Roczny kurs obejmuje 70 godzin lekcyjnych Koszt cał‚ego kursu - 1649 zł‚ (w cenie podręczniki i pł‚yty CD do kursu TALKING KIDS) płatne w 4 malejących ratach: 450 zł‚ przed rozpoczę™ciem zajęć‡, 450 zł do 30 listopada, 380 zł‚ do 30 stycznia i 369 zł‚ do 30 marca.Zajęcia z Native Speakerem dopłata 80 pl do kursu (po 20 pln do każdej raty)
 • dwa razy w tygodniu po 60 minut  w poniedziałki i środy lub we wtorki i czwartki. Roczny kurs obejmuje 70 godzin zegarowych (25% więcej w porównaniu do godzin lekcyjnych 45 minutowych) polecany dla dzieci 9-11 letnich. Koszt cał‚ego kursu - 1849 zł‚ (w cenie podręczniki i pł‚yty CD do kursu TALKING KIDS) płatne w 5 malejących ratach: 450zł‚ przed rozpoczę™ciem zajęć‡, 449zł do 30 listopada, 380zł‚ do 30 stycznia, 370 zł‚ do 15 marca i 200 zł do 15 kwietnia. Zajęcia z Native Speakerem dopłata 80 pl do kursu (po 20 pln do każdej raty)
 • dwa razy w tygodniu po 90 minut  w poniedziałki i środy lub we wtorki i czwartki. Roczny kurs obejmuje 132 godziny lekcyjne polecany dla dzieci 12-16 letnich. Koszt cał‚ego kursu - 2099 zł‚ (w cenie podręczniki i pł‚yty CD do kursu DIRECT METHOD for TEENS) płatne w 5 malejących ratach: 470zł‚ przed rozpoczę™ciem zajęć‡, 469zł do 30 listopada, 420 zł‚ do 30 stycznia, 420 zł‚ do 15 marca i 320 zł do 15 kwietnia. Zajęcia z Native Speakerem dopłata 80 pl do kursu (po 20 pln do każdej raty)
 • jeden raz w tygodniu po 60 minut w piątki od 16.20 do 17.20 dla dzieci 9-11 lat. Roczny kurs obejmuje 33 lekcje. Koszt całego kursu 1299 zł (w cenie podręczniki i płyty CD do kursu TALKING KIDS/ DIRECT)  płatność jednorazowa lub płatne w 9 ratach miesięcznych po 180 zl (cały rok 1620 zł) lub 2 opłaty semestralne po 650 zł.
 • jeden raz w tygodniu po 45 minut polecany dla dzieci 5 - 6 letnich - w Sosnowcu (w poniedziałki/środy o godz. 16.15). Roczny kurs obejmuje 33 lekcje. Koszt cał‚ego kursu - 999zł‚ ( w cenie podręczniki i płyty CD do kursu TALKING KIDS) płatne w 3 maleją…cych ratach: 350 zł‚ przed rozpoczę™ciem zajęć‡, 349zł‚ do 30 listopada, 300 zł‚ do 30 marca. 
  Zajęcia z Native Speakerem dopłata 10% do kursu (95 pln)
 • jeden raz w tygodniu po 30 minut polecany dla dzieci 4-5 letnich - w Sosnowcu (we wtorki od 16.30 do 17.00). Roczny kurs obejmuje 33 lekcje. Koszt cał‚ego kursu - 950zł‚ ( w cenie podręczniki i płyty CD do kursu TALKING KIDS) płatne w 3 maleją…cych ratach: 350zł‚ przed rozpoczę™ciem zajęć‡, 300zł‚ do 30 grudnia, 300 pln do 30 marca.
 • Grupy liczą od 3 do maksymalnie 6 osób.Rodziców zapraszamy na zajecia pokazowe, aby mogli śledzić‡ postępy swoich pociech:-) W trakcie zajęć dzieci zostają w sali bez rodziców pod opieką nauczyciela.
 • Kursy rozpoczynają… się™ od 18 wrześ›nia 2017r i trwają… do ok. 15 czerwca 2018r.

Opł‚ata za kurs obejmuje:

 • nauczanie licencjonowaną… metodą… TALKING KIDS przez przeszkolonych lektorów,
 • podręczniki kursowe wraz z pł‚ytami CD,
 • wię™ksza… liczba™ lekcji w ramach rocznego kursu (70 zamiast 64 czy 58 lekcji) i wię™cej minut (60 lub 45 zamiast 40 czy 30 minutowych lekcji)
 • naukę™ w kameralnej, maksymalnie 6 osobowej grupie, przecię™tnie 4 osoby w grupie  (dla porównania w innych szkoł‚ach 12 i wię™cej osób w grupie),
 • pomoce naukowe do kursu gratis, 
 • oryginalne, dodatkowe ć‡wiczenia i testy,
 • upominki i dyplomy dla Uczestników kursu,
 • zaję™cia w dogodnej lokalizacji o wysokim standardzie wykoń„czenia wnę™trz,
 • dynamiczne zaję™cia nastawione na intensywny trening mówienia odróżniające się™ od tradycyjnych, "szkolnych" kursów podrę™cznikowych.

Oferujemy 5% zniżki za zapisanie się™ i opłacenie I raty do 9 wrześ›nia! - zniżka na 1-sza… rata™ kursu

Oferujemy 5% zniżki za kontynuacja nauki w szkole DUNCAN!

Oferujemy 10% zniżki dla rodzin
- zniżka na kurs drugiego i kolejnego czł‚onka rodziny na podstawie ceny tań„szego kursu

Oferujemy 5% zniżki "bring a friend"- zniżka na 1-sza… rata™ kursu 

 Zniżki nie łączą się™ ze sobą….

Nauczyciele posiadają… odpowiednie kwalifikacje pedagogiczne i doświadczenie. Kochają… dzieci. Ich nauczanie jest dla nich pasją…. Rodzice informowani są… o postę™pach swoich pociech w trakcie spotkań„ z nauczycielem.

Kurs w danej grupie wiekowej i na danym poziomie zaawansowania rozpoczyna się po zapisaniu się™ i opł‚aceniu I-szej raty. Zapisy trwają… przez cał‚y rok szkolny!

Zajęcia odbywają… się™:

w Sosnowcu

ul. 3 Maja 14 (SEZAM I pię™tro na końcu korytarza)

Zapisać‡ na kurs można się™ zapisać‡:

 1. telefonicznie 609 73 96 84 

 2. wysył‚ają…c maila na adres duncan@duncan.pl (należy podać‡ imię™, nazwisko, datę™ urodzenia, telefon kontaktowy i kurs, jakim są… Pań„stwo zainteresowani),

 3. wypeł‚nieniają…c formularz zgł‚oszenia na naszej stronie internetowej.

  Zapisz się™ kliknij tutaj >>

Dane do przelewu:

Szkoł‚a Ję™zykowa DUNCAN
ul. Wiejska 18a
42-512 Preczów
mBank nr  23 1140 2017 0000 4802 0646 8096

 Kursy dla dzieci

Sosnowiec ul. 3 Maja 14 (SEZAM Ip.)


Kursy dla dorosłych i młodzieży
Sosnowiec ul. 3 Maja 14 (SEZAM Ip.) 
Indywidualne lekcje angielskiego
prowadzimy w Sosnowcu, Bę™dzinie, Dą…browie Górniczej i okolicach 
Szkolenia ję™zykowe dla firm i instytucji
w województwach ślą…skim, mał‚opolskim i innych
Copyright © 2009 Duncan                                                                                     strony internetowe: centauri